KAT Seminar-I

 

HAW Michael Humer absolvierte am 3.- 4. April 2017 an der OÖ. Landesfeuerwehrschule 

den Lehrgang  ,,Katastrophenschutz-Seminar I "

 

 

 

Bericht: BI Ewald Humer